Четврток, Октомври 27, 2016

 korica mАЗБУЧЕН ИНДЕКС

(Прирачник за брзо распоредување на стоката во Царинската тарифа)

ФОРМАТ: 11,5x15,5 cm, 400 страни

АВТОР: Даниел Монев

Цена: 2.850 денари (со ДДВ)

Повеќе информации ...

  • ВАШИОТ УСПЕХ Е И НАШ УСПЕХ
  • ВАШИОТ БИЗНИС Е И НАШ БИЗНИС
  • НИЕ ГО ПРЕЗЕМАМЕ ТОВАРОТ ОД ВАШИТЕ РАМЕЊА

ЈАСС е македонска компанија која е една од најиновативните и добро информирани компании во областа на царинското посредување. Нашите клиенти знаат дека се превземаат сите неопходните мерки за високо професионален и ефикасен начин на царинење на нивните пратки. Сите ваши увози/извози ќе бидат управувани од страна на еден единствен тим посветен на клиентите.

Можноста од локално (домашно) царинење подразбира подобра контрола, царинење вон работното време на царинската испостава (во недела и празници) и тоа во просториите на вашата компанија, заштеда на трошоци и зголемена царинска усогласеност. Изборот на вистинскиот партнер и подршка е најважниот чекор. ЈАСС ќе ви помогне да ги добиете сите потребни одобренија и ќе ви овозможи целокупна логистичка подршка за царинење во своите простории. Царинските прописи дозволуваат сами да ја царините вашата стока без да поседувате царинска лиценца или одобрение за тоа. Доколку размислувате самостојно да царините, дозволете да ви помогнеме. ЈАСС нуди широк спектар на услуги, специјално креирани за оние кои имаат намера или веќе самостојно ги спроведуваат царинските формалности на царинење на својата стока.

Царинските експерти на ЈАСС им помагаат на компаниите во спроведување на програмите за усогласеност со царинските прописи, помош при царинските контроли, за доброволно откривање и признавање на грешките, тарифирањето, царинската вредност, потеклото, жалбените постапки, при вадење на разни одобренија, спроведување на специјилазирани обуки. Усогласеноста на вашето работење со царинските прописи ќе ви овозможи да го намалите ризикот од високи царински казни. Придонесуваме да имате мирна совест знаејќи дека се потпирате на вистински експерти кои им помогнале и им помагаат на многу компании.

ЗОШТО да го одберете ЈАСС?

ПОВЕЌЕ: Нашата технологија, нашата интернет работа, нашата грижа за клиентите го прават ЈАСС да биде единствениот и најдобриот избор за ваш царински посредник за сите увози/извози кои ги имате.

ПОДОБРО: Нашето познавање на националните и меѓународните царински прописи ќе ви овозможи, во согласност со царинските прописи, да увезувате со редуцирани увозни давачки и да ги намалите трошоците, вашите производи да се стекнат со преференцијално потекло и да го намалите ризикот од можни казни.

ПОМУДРО: ЈАСС размислува за иднината и знае за идните царински законски промени кои ќе влијаат на вашето работење. Усогласеноста на вашето работење со царинските прописи ќе доведе до пораст на вашиот углед и ќе создадете позитивен препознатлив прoфил кај царината, а со тоа намалени царински контроли, побрз и кoнтинуиран проток на стока, намалени трошоци и конкурентност на пазарот.

Повеќе информации за царинско шпедитерски услуги ...

ПУБЛИКАЦИИ НА СВЕТСКА ЦАРИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

СВЕТСКА ЦАРИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Светската Царинска Организација, со нејзиното широко распространето членство насекаде низ светот, е единствената меѓувладина организација исклучиво фокусирана на царинските прашања. Особено е позната со нејзината работа во развојот на светскиот стандард, поедноставувањето и хармонизирањето на царинските постапки, безбедноста на синџирот на снабдување, олеснувањата на светската трговија, царинската присила и согласност, одржувањето на меѓународниот Хармонизиран Систем за распоредување на стоката, управувањето со техничките аспекти на Договорот на Светската Трговска Организација за царинска вредност и правилата за потекло, како и иницијативите за подршка на надградбата на царинскиот капацитет во светски рамки.

ЈАСС е овластен дистрибутер на Светската Царинска Организација. Повеќе информации за стручната литература на Светската Царинска Организација...