Вторник, Јули 25, 2017

ЦАРИНСКО ШПЕДИТЕРСКИ УСЛУГИ

  • ВАШИОТ УСПЕХ Е И НАШ УСПЕХ
  • ВАШИОТ БИЗНИС Е И НАШ БИЗНИС
  • НИЕ ГО ПРЕЗЕМАМЕ ТОВАРОТ ОД ВАШИТЕ РАМЕЊА

ЈАСС е македонска компанија која е една од најиновативните и добро информирани компании во областа на царинското посредување. Нашите клиенти знаат дека се превземаат сите неопходните мерки за високо професионален и ефикасен начин на царинење на нивните пратки. Сите ваши увози/извози ќе бидат управувани од страна на еден единствен тим посветен на клиентите.

Можноста од локално (домашно) царинење подразбира подобра контрола, царинење вон работното време на царинската испостава (во недела и празници) и тоа во просториите на вашата компанија, заштеда на трошоци и зголемена царинска усогласеност. Изборот на вистинскиот партнер и подршка е најважниот чекор. ЈАСС ќе ви помогне да ги добиете сите потребни одобренија и ќе ви овозможи целокупна логистичка подршка за царинење во своите простории. Царинските прописи дозволуваат сами да ја царините вашата стока без да поседувате царинска лиценца или одобрение за тоа. Доколку размислувате самостојно да царините, дозволете да ви помогнеме. ЈАСС нуди широк спектар на услуги, специјално креирани за оние кои имаат намера или веќе самостојно ги спроведуваат царинските формалности на царинење на својата стока.

Царинските експерти на ЈАСС им помагаат на компаниите во спроведување на програмите за усогласеност со царинските прописи, помош при царинските контроли, за доброволно откривање и признавање на грешките, тарифирањето, царинската вредност, потеклото, жалбените постапки, при вадење на разни одобренија, спроведување на специјилазирани обуки. Усогласеноста на вашето работење со царинските прописи ќе ви овозможи да го намалите ризикот од високи царински казни. Придонесуваме да имате мирна совест знаејќи дека се потпирате на вистински експерти кои им помогнале и им помагаат на многу компании.